Kiedy warto montować pompownie ścieków

Przepompownie ścieków są niezbędne w określonych sytuacjach. Na przykład, jeśli dom znajduje się na szczycie wzgórza i nie ma przydomowej oczyszczalni ścieków, warto zainstalować przepompownię ścieków.

Głównym celem przepompowni ścieków jest przemieszczanie ścieków z domów, firm i innych instytucji, które nie mają oczyszczalni ścieków na miejscu, do pobliskich oczyszczalni ścieków.

Zalety pompowni ścieków

Warto zainstalować pompownie ścieków, gdy koszt bieżącej obsługi i potencjalne konsekwencje jej zaniechania przewyższają koszt instalacji przepompowni. Decyzję o instalacji przepompowni ścieków należy podjąć po obliczeniu wartości bieżącej netto (NPV) dla obu wariantów. Analiza NPV uwzględnia wszystkie koszty, szkody i korzyści naliczone w czasie trwania projektu w jednym rachunku sumarycznym. W analizie oblicza się również, co byłoby potrzebne, aby ta opcja osiągnęła próg rentowności lub osiągnęła parytet pod względem całkowitych kosztów i całkowitych korzyści. Przepompownię ścieków instaluje się, gdy NPV dla niezainstalowania przepompowni ścieków przekracza NPV dla zainstalowania przepompowni ścieków. Może to wynikać z powtarzających się kosztów zatorów, które zostałyby wyeliminowane dzięki instalacji, lub z powodu znacznego ryzyka związanego z przelewami, które zmniejszyłoby się wraz z instalacją.

Ostatecznie to Ty zdecydujesz, czy chcesz zainstalować pompownie ścieków na swojej posesji. Koszty instalacji i koszty utrzymania często odstraszają właścicieli domów i właścicieli. Jednak ścieki mają tendencję do cofania się i przelewania do budynku, jeśli są przeszkodą w linii.

Problem z systemami kanalizacyjnymi pojawia się głównie wtedy, gdy ścieki nie są odpowiednio oczyszczane lub przetwarzane lub gdy objętość i ciśnienie w rurach stają się zbyt duże, aby mogły one samodzielnie sobie z nimi poradzić. Przepompownie ścieków są ekonomicznym sposobem zapobiegania tym zdarzeniom.

Przepompownie służą do pompowania ścieków i wody z rur kanalizacyjnych budynku

Jeśli sieć kanalizacyjna w Twoim budynku znajduje się w pewnej odległości od miejsca, w którym ścieki dostają się do kanalizacji, powinieneś zainstalować przepompownię, która zawróci te ścieki do głównej magistrali. Jeśli masz szambo, musisz także zainstalować w pobliżu przepompownię, aby wszystkie ścieki mogły zostać wypompowane do zbiornika.

Pompownie ścieków należy zainstalować zawsze wtedy, gdy poziom wód gruntowych jest wyższy niż poziom ścieków lub gdy ujście szamba jest zalane.