Czy są dostępne dotacje na fotowoltaikę w Katowicach i jak je uzyskać?

Czy są dostępne dotacje na fotowoltaikę w Katowicach i jak je uzyskać?

Uzyskaj dotacje na fotowoltaikę w Katowicach

Jak uzyskać dotacje na fotowoltaikę w Katowicach?

Instalacja systemów fotowoltaicznych ma coraz większe znaczenie w magazynowaniu energii słonecznej. Dotacje na fotowoltaikę w Katowicach są obecnie oferowane przez wiele organizacji i instytucji. Poniżej prezentujemy kilka kategori dotacji dla mieszkańców Katowic:

 • Dotacje na instalacje fotowoltaiczne od gminy Katowice
 • Dotacje na fotowoltaikę dla firm od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW)
 • Programy pomocowe na fotowoltaikę z programu „Czyste Powietrze”

Należy jednak pamiętać, że aby uzyskać dotację musisz spełnić wszystkie wymagania dotyczące jej zastosowania. Poniżej znajduje się tabela z dodatkowymi informacjami na temat dotacji na fotowoltaikę w Katowicach.

Organizacja Dotująca Rodzaj Dotacji Ile Można Uzyskać
Gmina Katowice Dotacja na fotowoltaikę Do 80% kosztów inwestycji
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) Preferencyjny kredyt Do 20 000 zł
Program „Czyste Powietrze” Dotacja na fotowoltaikę Do 50% kosztów inwestycji

Uzyskiwanie dotacji na fotowoltaikę w Katowicach

Czy dostępne są dotacje i jak je uzyskać?

W Katowicach dostępne są dotacje na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Służą one do wsparcia finansowego inicjatyw lokalnych w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje są udzielane na podstawie udokumentowanych wniosków, które można złożyć w odpowiednich instytucjach finansowych. Uzyskanie dotacji na fotowoltaikę w Katowicach przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii, inwestycji w produkty energooszczędne oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. W celu uzyskania dotacji należy:

 • zgłosić się do instytucji finansowej z wnioskiem o dotację zawierającym:
  • dane osobowe,
  • informacje o lokalizacji instalacji,
  • charakterystykę techniczną instalacji,
  • wysokość dofinansowania.
 • poddać się procesowi oceny, polegającemu na:
  • weryfikacji danych osobowych,
  • sprawdzeniu zgodności instalacji z przepisami,
  • określeniu wdrożenia technologii wychodzących poza standardy.
 • uzyskać dofinansowanie, polegające na:
  • udzieleniu dotacji na zakup i montaż instalacji,
  • przesyłaniu dokumentów wypełnionych przez instalatora,
  • rozliczeniu dotacji przez instytucję finansową.
Krok Opis
Skład wniosku Składanie wniosku o dotacje w instytucji finansowej
Proces oceny Ocena wniosku i charakterystyki technicznej instalacji
Otrzymanie dotacji Uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż instalacji

Uzyskanie dotacji na fotowoltaikę w Katowicach

Dostępne formy wsparcia finansowego

Mieszkańcy miasta Katowice, chcący korzystać z opcji finansowania inwestycji związanych z fotowoltaiką, mogą skorzystać z wielu udostępnionych form wsparcia finansowego. Do najważniejszych należą:

 • dotacje dla firm związane z budową instalacji fotowoltaicznych
 • dotacja PRO DOC
 • program dofinansowania inwestycji
 • ulga dla firm z sektora MŚP w zakresie instalacji

Jak uzyskać dotacje na fotowoltaikę w Katowicach

Program dofinansowania inwestycji można uzyskać po złożeniu indywidualnego wniosku o wsparcie. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest m.in. wykazanie przedstawienia przedsięwzięcia w odniesieniu do ogólnie dostępnych programów wspierających działania lokalne. Aby maksymalnie wykorzystać otrzymane dotacje, należy sprawdzić liczne zobowiązania wynikające z umowy. Najważniejsze są:

Warunek Wymagania
Uczestnictwo Uczestnictwo wszystkich stron w procesie instalacji
Czas realizacji Ukończenie instalacji w określonym terminie
Kryteria aplikacji Uzyskanie projektu zgodnie z wymaganiami technicznymi

Zdobycie dofinansowania na fotowoltaikę w Katowicach wymaga odpowiedniego przygotowania i zastosowania sprecyzowanych procedur. Działania te zapewnią bezproblemowe uzyskanie pożądanych dotacji na inwestycje fotowoltaiczne.

Jeśli interesuje Cię, w jaki sposób uzyskać dotację na fotowoltaikę w Katowicach, dowiedz się więcej klikając tutaj: https://www.yap-energy.com/.